Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

„O Duchu Świętym, daj nam wytrwałość, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi w uciskach i służyć Mu w cierpieniu i potrzebującym.„Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.


Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

Czwartek 28 maja

Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Rz 15, 13. 15-16. 18-19

A Bóg nadziei niechaj napełni was wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję dzięki mocy Ducha Świętego. Napisałem do was nieco odważniej, jakby napominając. Mocą łaski danej mi od Boga oddaję cześć Chrystusowi Jezusowi wśród pogan, przez pełnienie służby kapłańskiej dla Bożej Ewangelii, aby dar ofiarny pogan był dobrze przyjęty i uświęcony przez Ducha Świętego. Ośmielam się mówić jedynie o tym, czego Chrystus dokonał przeze mnie w doprowadzaniu pogan do wiary słowem i czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Bożego. Począwszy od Jeruzalem, we wszystkich kierunkach aż do Ilirii, dopełniłem głoszenia Ewangelii Chrystusa.”.

Z refleksji św. Jana Pawła II
Dar męstwa jest nadprzyrodzonym impulsem, który daje duszy siłę nie tylko w dramatycznych chwilach, takich jak męczeństwo, ale także w zwykłych warunkach trudności: w walce o zachowanie spójności z własnymi zasadami; w trwałości obelg i bezpodstawnych ataków; w odważnej wytrwałości, nawet między nieporozumieniami i wrogością, na drodze prawdy i uczciwości.

Prośba:
O Duchu Świętym, daj nam wytrwałość, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi w uciskach i służyć Mu w cierpieniu i potrzebującym.

OJCZE NASZ – 10 ZDROWAŚ MARYJO – CHWAŁA OJCU…

Zobowiązanie:
Dziś zobowiązuję się być otwarty na miłość!

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2020. All Rights Reserved. Designed by &