Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
Młodzi w potrzebie

„Drogą mojego serca byli młodzi ludzie, którzy się gubili: widziałam, że „nie mieli pasterza”,
punktów odniesienia w życiu, żyli za to w dobrobycie, mieli pieniądze w kieszeni, samochody,
kulturę, mieli wszystkie możliwe rzeczy materialne, a jednak w sercu był smutek.”

Młodzi w potrzebie

SZKOŁA ŻYCIA
Drogi, którymi podążali ci młodzi ludzie z trudnościami i którymi docierali do wspólnoty były często różne, jednak wszystkie jednoczy cierpienie, krzyż. Ciężki krzyż, którzy młodzi dziś często niosą to nie tylko uzależnienie od narkotyków, ale przede wszystkim niezdolność kochania i życia własnym życiem. Matka Elvira od początku uwielbiała nazywać Wspólnotę „Szkołą Życia”, tłumacząc że to co Wspólnota pragnie zaproponować osobom pytającym o pomoc to nauka życia w jego różnych aspektach, radościach, bólu, trudzie, przyjaźni, świętowaniu, prostocie, walce, strachu, odwadze, wrażliwości… Droga wspólnotowa narodziła się od dołu, rozwijała się krok po kroku, w „szkole” przeżytego życia, słuchając i ucząc się z „nauk” samych chłopaków i ich rodzin, poprzez doświadczenie i służbę tym, którzy „zbrudzili sobie ręce” pomagając odradzać się przyjmowanej młodzieży, dla ich uzdrowienia i dojrzewania ludzkiego i duchowego. Ta droga stała się przez lata źródłem nadziei i zbawienia, nie tylko dla młodzieży uwikłanej latami w nałogach, ale dla wielu ludzi pochodzących z różnych środowisk, ale również potrzebujących i pragnących znaleźć prawdziwe odpowiedzi, na przeżyte cierpienia i głębokie oczekiwania co do własnego życia.

PRACA I MODLITWA
Przyjmowanym osobom proponujemy, drogę odrodzenia, bazującą na prostym życiu, rodzinnym i uporządkowanym. Darmowe przyjęcie, prawdziwa przyjaźń, dyscyplina, braterskie podzielenie, modlitwa i praca, są filarami, poprzez które ludzie odnajdują braterstwo, szacunek, porządek, nadzieję godność, pokój i radość życia.

PIERWSZE KOLOKWIA I PRZYJĘCIE
Chłopaki z problemami (narkotyki i alkohol, hazard…) ,którzy chcą podjąć drogę wspólnotową, zostają poproszeni o uczestnictwo w kilku kolokwiach (spotkaniach przygotowawczych), w celu poznania stylu życia Wspólnoty, żeby sprawdzić ich prawdziwą chęć zmiany i przygotować ich do wstąpienia. Te spotkania mają też na celu przygotowanie rodziny chłopaka do rozpoczęcia drogi odrodzenia ich dziecka. Elvira jesteśmy przekonani, że „żadna tabletka nie może dać nam radości i sensu życia”. Człowiek poraniony, potrzebuje pomocy w odkryciu, że Jego życia jest darem od Boga, który trzeba nauczyć się wykorzystywać w pełni. Po spotkaniach przygotowawczych, które odbywają się w różnych miejscach chłopak zostaje poproszony o spędzeniu kilku całych dni we Wspólnocie, żeby zobaczył jak naprawdę wygląda życie Wspólnotowe. Jeśli po tym jest chętny i Wspólnota jest miejscem dla niego zostaje przyjęty. Przyjęcie jest całkowicie darmowe.
Wszystkie rodziny współpracują w swoich przypisanych sobie grupach według własnych możliwości i w pełnej swobodzie. Osoby, które biorą leki są proszone o konsultację z lekarzem na temat możliwości zaprzestania zażywania leków czy zmniejszania dawek i detoksykacji przed wstąpieniem. Droga Wspólnotowa nie opiera się na terapii psychologicznej czy farmakologicznej ale polega przede wszystkim na wprowadzeniu chłopaka na drogę rozwoju duchowego i wychowawczego, który następuje we Wspólnocie. Wierzymy, że leki mogą pomóc zdrowiu fizycznemu, ale jak mówi Matka Elvira nie przyjmujemy osób ze schorzeniami psychicznymi (schizofrenia, poważne zaburzenia psychiczne) , ponieważ nie jesteśmy wstanie spełnić ich wymogów i dać im tego czego potrzebują. Doświadczyliśmy wielokrotnie, że rytm życia w naszych domach nie jest dostosowany do takich osób.

CZAS TRWANIA DROGI
Czas pozostania we Wspólnocie zależy od ran i potrzeb każdego człowieka i jest oferowany w wolności danej osobie na jej własną odpowiedzialność i jej rodziny. Normalnie osobom, które przeżyły wiele lat na ulicy i noszą często głębokie rany jest proponowana droga przynajmniej trzyletnia. Na drodze Wspólnotowego dojrzewania i wzajemnej pomocy, każdy dojrzewa w swoich życiowych wyborach słuchając i weryfikując pragnienia, które krok po kroku rodzą się w sercu. Większość osób przyjętych decyduje później o swoim powrocie do świata zewnętrznego ze świadomością, że wartości nabyta we Wspólnocie trzeba pielęgnować przez całe dalsze życie. „Małe stado”, mała część, czuje w sercu powołanie do zatrzymania się dłużej, wyciągając rękę do potrzebujących, którzy proszą o pomoc we Wspólnocie. Czują w sercu potrzebę oddania czegoś:” To co dostałem chcę oddać!” Matka Elvira często powtarza młodym, że cel Wspólnoty to nie tylko, „przestać ćpać”, przestać czynić zło, ale pragnienie aby ich życie nauczyło się kochać, czynić dobro w świadomości, że życie realizuje się w pełni tylko dając samego siebie.

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2024. All Rights Reserved. Designed by &