Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
W Kościele

 

„Zawsze przekazywałam miłość młodym ludziom do papieża i kościoła. Ponieważ
kościół to dom Boży, w którym człowiek samotny i przygnębiony znajduje schronienie
i rodzinę. Czuję, że jestem coraz bardziej zakochana i wdzięczna kościołowi za to,
czym jest: ostoją ideałów, światłem, które oświetla ścieżkę i kieruje wyborami
każdego człowieka, służy najbiedniejszym, chleb łamany dla cierpiących,
bezpieczeństwo dla wszystkich ”.

W Kościele

UZNANIE PRZEZ KOŚCIÓŁ
Po latach służby i misji, 30 maja 1998 roku, w czasie uroczystości Pięćdziesiątnicy, gdy w Rzymie Ojciec Św. Jan Paweł Drugi zapoznaje się z nowymi Ruchami Kościoła oraz nowymi Wspólnotami, biskup diecezji Saluzzo, Diego Bona, uznaje Wspólnotę CENACOLO jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych przyznając jej Status na trzy lata jako “eksperyment”. Status daje możliwość rozpoczęcia planu formacji dla tych, którzy pragnęli poświęcić się życiu we wspólnocie przyjmując rady ewangelickie. Intuicja staje się prorocka: część dziewcząt i chłopców, w ostatnich latach, prosi o możliwość podążania drogą według stylu życia Wspólnoty. Bardzo ważnym momentem, który wypełnił nasze serca radością, była jubileuszowa pielgrzymka Wspólnoty do Rzymu, 16 lutego 2000 roku, wraz z naszym biskupem Diego Bona. Ojciec Święty zatrzymał się na nas ze słowami: “Pozdrawiam znaczną grupę młodych ze Wspólnoty Cenacolo przybyłych z Włoch, Chorwacji i Francji, wraz z biskupem Saluzzo Diego Bona. Papież jest z wami, najdrożsi; pochwalam wasze dzieło i wspieram swoją modlitwą. Nie zniechęcajcie się trudnościami. Krzyż stanie się waszą podporą, a Chrystus, umarły i zmartwychwstały, przyjdzie do was w stałości, pobudzając do wytrwania w waszej drodze, tak abyście byli świadectwem nadziei dla społeczeństwa“.

W styczniu 2001 roku zostali wyświecony pierwszy ksiądz we Wspólnocie (ks.Stefano), kolejny wielki dar od Pana w Jego Dziele. Podczas Święta Pięćdziesiątnicy 2001 roku odnowiony został przez Biskupa status Cenacolo jako “Publicznego Stowarzyszenia Wiernych”, natomiast 8 listopada 2005 roku, aktualny biskup Saluzzo, Giuseppe Guerrini, wydał rozporządzenie ostateczne: Kościół dostrzega w nas Swoje dzieło, a my mamy radość, przywilej i odpowiedzialność kochania i służenia ubogim zgodnie z mądrością tej Matki i Nauczycielki. Ostatnią niespodzianką, która świadczy o miłości i czułości, jaką ma Kościół do nas, stało się uznanie przez Ojca Świętego Benedykta XVI siostry Elviry jako “słuchaczki”, na Synodzie Biskupów w Rzymie, w październiku 2005 roku. W obecności Ojca Świętego, Biskupów i Kardynałów, siostra Elvira dała świadectwo o żyjącym i nieustannym cudzie jakim jest nasza Wspólnota, i który zawdzięczamy adoracji eucharystycznej.

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2024. All Rights Reserved. Designed by &