Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
WIELKI POST 2021

1. Nowenna
17.02 – 25.02
AKCEPTACJA – zacznij na nowo

WIELKI POST 2021

W SZKOLE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Chcielibyśmy przeżyć tegoroczny Wielki Post razem. Wspólnota jest wspaniała, ponieważ umożliwia dobre duchowe życie oraz radość przeżywania szczególnych okresów roku liturgicznego. Wielki Post to wyjątkowy czas, który sprawia, że możemy się wgłębić w samych siebie i odpowiedzieć na wezwanie do nawrócenia. Kościół, w swojej mądrości, wzywa nas do głębokiej modlitwy, postu i jałmużny. W tym roku chcemy pozwolić Św. Józefowi, aby nas poprowadził. Aby patrząc na jego życie, uczyli się żyć ufając Bożej Opatrzności, prawdziwie słuchać Boga, zostawiać przestrzeń dla Ducha Świętego. A w ten sposób abyśmy wiedzieli, jak kochać Jezusa i jego Matkę czystą, prawdziwą miłością.

Droga Wielkiego Postu jest podzielona na 5 nowenn, przez które poprowadzi nas jedno słowo, i jedno działanie, które wyciągnęliśmy ze skarbu życia Św. Józefa. Pomogą nam one nie tylko przypomnieć sobie o tym co przeżywał Św. Józef, ale także pomogą nam w drodze naszego osobistego nawrócenia i we wzmacnianiu naszego zaufania Ewangelii.

1. Nowenna 17.02 – 25.02 AKCEPTACJA – zacznij na nowo

Na początku Wielkiego Postu ważne jest, aby zaakceptować chwilę obecną i nią żyć. Rozpoczyna się droga, po której uznajemy, że nie możemy iść sami, że potrzebujemy nawrócenia, że potrzebujemy światła Bożego.
Musimy to zaakceptować, tak jak zrobił to Józef, kiedy zaakceptował trudną sytuację, w której się znalazł, sytuację, w której jedynym wyjściem było zaufanie Bogu i pozwolenie Mu, by nim kierował.
Jego akceptacja i zaufanie do Boga otworzyły drogę i umożliwiły nowy początek, wraz z Maryją, w historii zbawienia. Akceptując moment i sytuację, w której każdy z nas się znajduje, możemy zacząć od nowa, zanurzyć się w naszej wielkopostnej drodze.
Okres Wielkiego Postu jest szczególny, ponieważ Bóg chce z nami rozmawiać, towarzyszyć nam, otwierać nam oczy nie po to, aby nas karać, ale by pomóc nam zacząć od nowa …
Z “Patris corde” Papieża Franciszka (19)
“Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań.
Życie duchowe, ukazywane nam przez Józefa, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje. Jedynie na podstawie tego przyjęcia, tego pojednania, możemy również wyczuć wspanialszą historię, jej głębsze znaczenie. Zdaje się, jakby to było echo żarliwych słów Hioba, który odpowiada na zachętę swojej żony do buntu ze względu na całe zło, jakiego doznał: „Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?” (Hi 2, 10).
Józef nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne i znaczące. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który otrzymujemy od Ducha Świętego. Jedynie Pan może dać nam moc, aby przyjąć życie takim, jakim jest, aby uczynić miejsce także dla tej przeciwstawnej, nieoczekiwanej, rozczarowującej części naszego istnienia.”2. Nowenna 26.02 – 06.03 CZUŁOŚĆ – zaakceptuj

3. Nowenna 07.03 – 15.03 POSŁUSZEŃSTWO – wstań

4. Nowenna 16.03 – 24.03 ODWAGA – staw czoło

5. Nowenna 25.03 – 01.04 MIŁOŚĆ – zmartwychwstań

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2021. All Rights Reserved. Designed by &