Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
Wielka Sobota

”Był to ważny moment, ponieważ własnymi ustami mogłem, wspominając mój chrzest, wyrzec się zła i wyznać moją wiarę w sposób świadomy i dobrowolny.”

Wielka Sobota

Jezus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!
W Wielką Sobotę o godz. 21.15 rozpoczęliśmy Mszę Wigilii Paschalnej. Po 2 dniach ciszy, modlitwy, zadumy i adoracji całodobowej…po przygotowaniach naszego do domu do najważniejszego wydarzenia jakie się dokonało w historii świata, razem z przybyłymi przyjaciółmi, przystąpiliśmy do obrzędów, którym przewodniczył ks. Rafał. Jak w poprzednich dniach kilku wybranych braci z naszego domu,  służyło w trakcie liturgii. 

Składała się ona z 4 części. Pierwsza, Liturgia Światła odbyła się przed naszym domem, ksiądz pobłogosławił ogień i wskazał na Chrystusa, który jest światłem w życiu każdego chrześcijanina. Wracając do kaplicy trzykrotnie odśpiewaliśmy aklamacje „Światło Chrystusa” odpalając przy tym nasze świeczki a po ostatnim wezwaniu zapaliliśmy wszystkie światła w kaplicy. Potem nasz brat ksiądz Piotr odśpiewał Exultet. 

Następna była Liturgia Słowa, dzięki której mogliśmy ujrzeć przekrój historii narodu wybranego, do tej części zaangażowała się spora grupa braci, ponieważ każde z 8 czytań wykonywała inna osoba. Psalmy były śpiewane w różnych melodiach i przez różne osoby. Po siódmym czytaniu, psalmie i modlitwie odśpiewaliśmy Uroczyste „Chwała na wysokości Bogu” podczas którego na nowo do liturgii wróciły dzwony.

Ewangelia została odśpiewana,  co dodało poważnego charakteru i piękna. Po krótkiej homilii, zostaliśmy wprowadzeni w następną część – Liturgię Chrzcielną, ksiądz Rafał odmówił „Błogosławieństwo wody do pokropienia”. Po zakończonej modlitwie i odpaleniu ponownie świeczek z powagą odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Był to ważny moment, ponieważ własnymi ustami mogłem, wspominając mój chrzest, wyrzec się zła i wyznać moją wiarę w sposób świadomy i dobrowolny. Podczas śpiewania pieśni „Com przyrzekł Bogu” ksiądz Rafał pokropił nas wodą święconą. 

Po Modlitwie powszechnej, podczas której wielu spośród nas podało intencje, w których chcieliśmy się pomodlić, rozpoczęła się część Liturgii Eucharystycznej. Podczas konsekracji, kiedy ksiądz Rafał ukazał Ciało i Krew, w sercu podziękowałem Jezusowi za to, że zostawił nam pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i że umarł za mnie, abym mógł posilić się Jego Ciałem. Ostatnią częścią była procesja Rezurekcyjna, niosąc Krzyż, figurę Zmartwychwstałego oraz monstrancję z Ciałem Jezusa wyszliśmy, aby głosić naszą radość i wdzięczność za to, że Chrystus Zmartwychwstał. Po powrocie do kaplicy odśpiewaliśmy „Te Deum” i otrzymaliśmy Boże Błogosławieństwo.  

Myślę, że pomijając obrzędy tego wieczoru w mojej pamięci na pewno zostanie zaangażowanie wszystkich braci w dobre i świadome przeżycie tego dnia. Nie tylko od strony liturgicznej było wszystko zapięte „na ostatni guzik” ale też pierwszy raz we Wspólnocie usłyszałem podczas Liturgii odśpiewane „Hosanna” po jednym z czytań  przez 10 braci. To wszystko stworzyło niepowtarzalną atmosferę i pomogło nam jeszcze mocniej zagłębić się w przeżywanie tej Uroczystej Mszy Świętej.

Większość chłopaków z naszego domu miała po raz pierwszy w życiu okazję do takiego bliskiego uczestnictwa we wszystkich obrzędach liturgicznych i po 2,5 h tej Mszy wszyscy wyszli z kaplicy pełni życia i entuzjazmu. Od razu, jeszcze w jadalni przy akompaniamencie gitary zaczęliśmy się radować i tańczyć pełni uśmiechu, ponieważ nasz Zbawiciel Zmartwychwstał!!

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2024. All Rights Reserved. Designed by &