Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
Poznacie ich po owocach

”Jesteśmy wdzięczni Bogu,
że możemy być częścią
Wspólnoty Cenacolo”

Poznacie ich po owocach

„Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień rzucone. A więc: poznacie ich po owocach”(Mt 7, 17-20)

Jastrzębie Zdrój 11-12.02.2023r.
Spotkania exów są dla nas ważną i potrzebną przestrzenią. Weekend, który przeżyliśmy we Wspólnocie to był czas radości ze spotkania z drugim człowiekiem, z niejednym po dłuższym czasie. Radość tym większa, że była okazja posłuchać i podzielić się tym, co obecnie dzieje się w życiu każdego z nas.

Był to także moment refleksji dzięki usłyszanym homiliom kapłanów zwłaszcza tej o Bożej Opatrzności oraz tak trafnej dla nas na tamten czas katechezie Matki Elviry o relacjach. Do dziś usłyszane słowa wracają i są pomocne w poukładaniu sobie tej ważnej w życiu kwestii.

Budujące również było doświadczać służby chłopaków – gospodarzy miejsca, którzy w tych dniach tak pięknie nas wszystkich ugościli. To jest właśnie Ewangelia, której pragniemy się nieustannie uczyć. Po tych dwóch dniach czuliśmy się ożywieni duchowo i zachęceni by żyć w większej ufności.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że możemy być częścią Wspólnoty Cenacolo, w której czujemy się zawsze jak w domu. 

Beata i Grzegorz 

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2024. All Rights Reserved. Designed by &