Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
Święto Miłosierdzia Bożego

„Wszystkie dusze, które będą czcić moje miłosierdzie i szerzyć swoje oddawanie czci, wzywając inne dusze do zaufania mojemu Miłosierdziu, te dusze w godzinie śmierci nie będą się bać. Moje Miłosierdzie ochroni ich w tej ostatniej walce”.

Święto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia
Jest to najważniejsza ze wszystkich form oddania Miłosierdziu Bożemu. Jezus po raz pierwszy mówił o swoim pragnieniu ustanowienia tego święta siostrze Faustynie w 1931 roku, kiedy przekazał jej swoją wolę dotyczącą obrazu:”Chciałbym, aby było to święto Miłosierdzia. Chcę, aby obraz, który będziecie malować pędzlem, został uroczyście pobłogosławiony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela musi być świętem Miłosierdzia”. W następnych latach Jezus powrócił, aby złożyć tę prośbę nawet w 14 objawieniach, definiując dokładnie dzień święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, przyczynę i cel jego instytucji, sposób jej przygotowania i celebrowania, a także związane z nim łaski.
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy ma swój głęboki sens teologiczny: wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a świętem Miłosierdzia, co siostra Faustyna zauważyła również: „Teraz widzę, że dzieło Odkupienia jest związane z dziełem Miłosierdzia, o które prosi Pan”. Ta więź jest dodatkowo podkreślona przez nowennę, która poprzedza święto i która rozpoczyna się w Wielki Piątek.

Pragnienia Jezusa
Jeśli chodzi o sposób obchodzenia święta Jezus wyraził dwa życzenia:
– że w ramach Miłosierdzia jest ten dzień uroczyście błogosławiony i czczony publicznie, to jest liturgicznie;
– niech kapłani przemówią do dusz o tym wielkim  i niezgłębiony Miłosierdziu Bożym i tym samym rozbudzą zaufanie do wiernych.
Tak -powiedział Jezus – pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być również działanie i żądam kultu Mojego miłosierdzia z uroczystym świętem i z kultem obrazu, który został namalowany”.

Rozprzestrzenianie się kultu Miłosierdzia Bożego
Jezus, tym, którzy szerzyli kult Bożego Miłosierdzia, składa trzy obietnice:
1) Ochrona matki: „Dusze, które szerzyły Kult Mojego Miłosierdzia, chronię je przez całe życie, jako czuła matka chroni swoje niemowlę, a w godzinie śmierci nie będę dla nich sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”.
2) Druga obietnica dotyczy godziny śmierci: „Ku tym duszom, które wywyższą i przekażą innym moje Miłosierdzie, w godzinie śmierci będę zachowywał się zgodnie z moim nieskończonym Miłosierdziem.”
3) Kapłanom, którzy będą mówić o Miłosierdziu Bożym, Jezus obiecał, że zatwardziali grzesznicy zmiękną na ich słowa: „Zatwardzi grzesznicy zmiękną na ich słowa, kiedy mówić będą o moim bezgranicznym Miłosierdziu i współczuciu, jakie mam dla nich w Sercu. Kapłanom, którzy będą głosić i wywyższać moje Miłosierdzie, dam wspaniałą siłę, moc ich słów, a ja poruszę serca, do których będą przemawiać”.

Jezus obiecał siostrze Faustynie:
„Wszystkie dusze, które będą czcić moje miłosierdzie i szerzyć swoje oddawanie czci, wzywając inne dusze do zaufania mojemu Miłosierdziu, te dusze w godzinie śmierci nie będą się bać. Moje Miłosierdzie ochroni ich w tej ostatniej walce”.

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2024. All Rights Reserved. Designed by &