Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska

Wiedeń modlitwa o pokój

Wrzesień 2019 Katedra św. Stefana w Wiedniu

Ponad 3000 wiernych zgromadziło się we wrześniu w katedrze św Szczepana w Wiedniu, aby uczestniczyć w „modlitwie o pokój”. Wydarzenie to zostało zainspirowane objawieniami  Matki Bożej w Medjugorje i odbyło się po raz dwunasty w katedrze w Wiedniu. My też byliśmy zaproszeni do uczestnictwa w służbie i z naszym świadectwem podczas tej modlitwy. Pamiętaliśmy również, że nasza Matka Elvira uczestniczyła również kilka razy w modlitwie o pokój, która była prowadzona przez naszego drogiego przyjaciela, kardynała Christopha Schonborna, arcybiskupa Wiednia.Kardynał podkreślił w swojej homilii, że zawsze możemy przyjść do Jezusa, aby zacząć znowu z Nim, ponieważ miłość Boga do nas jest niewyobrażalnie wielka. CA0D6C27-B445-4CA7-94FF-BE1A3426B044Wielu – kardynał powiedział –  może doświadczyć tej miłości w Medjugorje. Pragnienie spowiedzi  jest tak silne, że możemy nazwać Medjugorje największym konfesjonałem świata. My też, jako Wspólnota Cenacolo, możemy świadczyć o Miłosierdziu Boga. Brat Georg opowiadał, jak nasza Matka Elvira zawsze ufała Bożej miłości i mogła przekazać Boże miłosierdzie wielu młodym ludziom we Wspólnocie-zawsze modląc się o pokój w ich sercach. Georg wezwał wszystkich obecnych, aby otworzyli swe serca na zaginionych i smutnych młodych ludzi: „bądźmy dotknięci przez Boga, aby móc pomagać młodym ludziom. Pomagamy im odkrywać radość życia i siłę, aby przezwyciężyć ich trudności poprzez poznawanie miłości Boga i jego miłosierdzia poprzez Wspólnotę Cenacolo „.

Serdecznie dziękujemy Kardynałowi Schonbornowi, wizjonerce Marija Pavlovic-Lunetti i wszystkim innym, którzy przyczynili się do tego niezwykłego momentu pokoju i modlitwy. 

Wielkie podziękowania dla matki Elvira, która nauczała nas miłości do pokoju i posłuszeństwa Kościołowi.

Chłopcy z domu Wspólnoty Cenacolo w Austrii.

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2024. All Rights Reserved. Designed by &