Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
Wkielki Post na Filipinach

„Przeżywamy szczególny moment, aby bardziej się zaangażować i podziękować za wszystko, co Pan dla nas uczynił, także poprzez wielką rodzinę Wspólnoty.”

Wkielki Post na Filipinach

Bractwo „Ziemi Obiecanej”, Filipiny
Wielki Post 2020


Pierwszy Wielki Post w naszej Wspólnocie „Ziemia Obiecana” na Filipinach rozpoczął się od daru wizyty Księdza Andrei i Księdza Marco: jakże piękna opatrzność była ich przybyciem dla nas wszystkich, ponieważ pozwoliła nam zanurzyć się w tym mocnym czasie liturgii i drogi wspólnotowej. Dziękujemy za Wasze doświadczenie, radość i pokój, które na nas przenieśliście ! Oprócz różnych wyrzeczeń, bardzo mocno podkreślaliśmy głębokie znaczenie i wagę modlitwy. Dlatego każda nowenna przywiązywała większą wagę do pewnych momentów i postanowiliśmy rozpocząć każdy dzień od dzielenia się Ewangelią w małych grupach. To zobowiązanie pomogło nam jeszcze bardziej połączyć Pismo Święte z naszym życiem i zrobienie miejsca, w którym Pan będzie mógł do nas mówić. Mając tak wiele zadań do wykonania w domu, „ofiarowaliśmy” pół godziny czasu pracy na odmówienie tajemnic bolesnych Różańca Świętego, które zwykle odmawiamy w różnych miejscach pracy.

Następnie zatrzymywaliśmy się każdego popołudnia, aby odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00. Wieczorem, dzień kończyliśmy chwilą adoracji i podziękowaniem za to, czego doświadczyliśmy w ciągu dnia, szczególnie za wszystkie chwile, w których Pan udzielał nam wsparcia w najtrudniejszych chwilach. Modliliśmy się także intensywniej Drogą Krzyżową: przeżywając ją codziennie, przez dziewięć dni, pozwoliło nam to bardziej rozmyślać o męce Jezusa i przeżywać chwilę refleksji z Panem. My także jesteśmy „poddani kwarantannie” z powodu koronawirusa, dlatego tak bardzo odczuwamy znaczenie obecności w domu Ojca Adriana: to wielki dar mieć księdza każdego dnia, wielka „duchowa opatrzność” w tym czasie Wielkiego Postu. Oprócz celebracji Mszy Świętej i spowiedzi, jego doświadczenie w misji w Liberii, która żyła kilka lat temu w sytuacji nadzwyczajnej z powodu eboli, bardzo nam pomaga. W tym szczególnym czasie Opatrzność wie , jak nas zaskoczyć i jest obecna: Ojciec Adrian, który  pomaga nam w różnych potrzebach wspólnoty, ale także dzięki przyjaciołom, którzy nie znają nas zbyt dobrze, pojawiają się i okazują gotowość, przynosząc nam warzywa, owoce lub materiały, które potrzebujemy w domu.

Martwią się o nas chłopców i dają nam dobre rady, aby pomóc nam, dzięki czemu czujemy ich przyjaźń nawet „z daleka”. Wreszcie, ten moment zamknięcia pozwala nam również wzmocnić naszą wiarę i wzrastać coraz bardziej w zaufaniu Panu. Niewiedza o wszystkim, co dzieje się na świecie, pomaga nam bardziej ufać w modlitwie, powierzając wszelkie wątpliwości, by znaleźć pokój, który tylko Bóg może dać.Tak więc ten okres Wielkiego Postu jest naprawdę czasem, aby ujrzeć wszystkie łaski, które Pan nam daje, jego wsparcie w zmęczeniu i przebaczenie w naszym życiu: przeżywamy szczególny moment, aby bardziej się zaangażować i podziękować za wszystko, co Pan dla nas uczynił, także poprzez wielką rodzinę Wspólnoty.

Zjednoczeni w modlitwie!
Wasi bracia z Filipin.

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2024. All Rights Reserved. Designed by &