Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
Czas Wielkiego Postu

„Wielki Post daje możliwość poznania na nowo naszego życia, naszej własnej historii jeszcze raz z nowym spojrzeniem…”

Czas Wielkiego Postu

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
DOM ŚW. JANA PAWŁA II


Dla chłopaków okres Wielkiego Postu we Wspólnocie jest czasem szczególnym w drodze nawrócenia. Jak co roku dostajemy możliwość i w tym też motywację, by zapalić w nas to pragnienie przemiany serca. Przemiany umożliwiającej jeszcze głębsze i bardziej godne przywitanie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego w naszych sercach.

Wraz z Kościołem przeżywamy rok św. Józefa, potężnego patrona wyróżniającego się pokorą i cichością serca. Św. Józef dla Wspólnoty jest świętym szczególnym i bardzo czczonym, a więc nie mógł On zostać pominięty w tym szczególnym czasie odnowy duchowej. Dlatego też wielkopostny tegoroczny temat brzmi następująco: ,,W SZKOLE ŚWIĘTEGO JÓZEFA”. Jest on naszym przewodnikiem i nauczycielem, który wspomaga nas duchowo w wyzwaniach z jakimi wspólnota wychodzi nam naprzeciw. Na cały okres Wielkiego Postu wyszczególniliśmy najważniejsze dla nas wartości jako wskazówka w jakim kierunku powinniśmy podążać by go lepiej przeżyć.

Czas wielkopostny rozpoczęliśmy mszą świętą w środę popielcową. Droga wielkiego postu podzielona jest na 5 nowenn. W każdej z nowenn jesteśmy zobowiązani do podążania za jednym z zaprezentowanych tematów. Tematami nowenn są: AKCEPTACJA, CZUŁOŚĆ, POSŁUSZEŃSTWO, ODWAGA, MIŁOŚĆ. Musieliśmy też wykazać się kreatywnością i wykonaliśmy makietę przedstawiającą drogę Męki Pańskiej, na której umieszczamy tabliczki z aktualna nowenną. Droga kończy się na kamienistym wzgórzu zwanym Golgotą i finalnie oczekiwanym zmartwychwstaniem Chrystusa. Makieta pomaga nam zobrazować i określić w jakim momencie Wielkiego Postu się znajdujemy.

Każda z nowenn zmienia częściowo nasz program dnia. Obecnie jesteśmy przy trzeciej nowennie i włączamy w nasz program dnia między innymi dzielenie się Ewangelią w grupach. Wcześniej wyrzekaliśmy się rozmów podczas posiłku słuchając czytane słowo Matki Elviry, a także dodatkowo modliliśmy się chodzony różaniec światła po obiedzie.

Piątek w Wielkim Poście wyróżnia się spośród innych dni tygodnia tym, że przeżywamy Drogę Krzyżową odbywającą się w terenie lub kaplicy. Podczas tej to drogi każdy z chłopaków bierze czynny udział czytając rozważania do danej stacji i mówiąc osobiste intencje. Jest to wyjątkowa chwila, w której też i najmłodsi we Wspólnocie przezwyciężają się otwierając swoje serce w tej drodze z Chrystusem przez mękę.

Wyjątkową datą dla wspólnoty w okresie Wielkiego Postu jest też 19 marca a mianowicie zbliżająca się uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jest on patronem domu w Suszcu, a więc tym bardziej dla Wspólnoty na śląsku jest to uroczystość szczególna, którą zapewne przeżywać będziemy razem. Mamy nadzieję również, że tego właśnie dnia odbędzie się poświęcenie kapliczki św. Józefa wykonanej jako prezent dla Matki Elviry.

Dla wielu chłopaków ze Wspólnoty Okres Wielkanocny może być znowu szansą by się podnieść i zacząć od nowa przeżywając osobiste zmartwychwstanie w swoim sercu. Nowy ,,Ja,, radujący się w Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym i skupiający się tylko na dniu dzisiejszym jest to kierunek za jakim możemy podążać. W zaufaniu do Boga i pełnym oddaniu się Maryi, św. Józef jest w tym świetnym przykładem. Jezus oddający za nas życie na krzyżu daje nam nadzieje na nowe życie przechodząc tą drogę razem z nim przez ciemność w smutku i cierpieniu w stronę światła do nadziei i radości jest daniem sobie samemu tej szansy każdego roku we Wspólnocie. Wielki Post daje możliwość poznania na nowo naszego życia, naszej własnej historii jeszcze raz z nowym spojrzeniem, a przeżywając ten czas pełnym zaangażowaniu przyniesie na pewno dobre owoce.

Pozdrawiamy.

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2024. All Rights Reserved. Designed by &