Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
W drodze do Częstochowy !

„…przebyliśmy prawie
300 km, aby dotrzeć do stóp
Czarnej Madonny…”

W drodze do Częstochowy !

Tarnów – Częstochowa
17-25 sierpnia 2022

Chcemy się podzielić wielką radością pielgrzymowania do tronu Matki Jasnogórskiej! Po dwuletniej przerwie mieliśmy dar ponownego uczestniczenia w pielgrzymce z Tarnowa do Częstochowy! Przez dziewięć dni wędrówki, pod słońcem i deszczem, przebyliśmy prawie 300 km, aby dotrzeć do stóp Czarnej Madonny i powierzyć Jej swoje życie, naszą Wspólnotę, dzisiejszy świat, który potrzebuje pokoju, a przede wszystkim naszą Matkę Elvirę.

W tym roku my z Cenacolo poszliśmy grupą od koło 40 osób, prowadzoną przez naszych diakonów Huberta i Slavena. Przeżyliśmy piękne dni modlitwy, ofiary, przyjaźni, radości, nadziei…
Jest zawsze piękne kiedy się przeżywa rzeczy razem i kiedy możemy dawać świadectwo zmartwychwstania.

Pielgrzymka Tarnowska, to zawsze czas duchowych rekolekcji „w drodze”, podczas których pogłębiamy jakiś temat. Tak więc w tym roku hasło „Chrystus naszą Paschą” pomogło nam wejść w liturgiczny klimat świąt paschalnych, pogłębić naszą wiedzę o Triduum Paschalnym i dowiedzieć się więcej o różnych etapach tego najważniejszego dla nas chrześcijan momentu liturgicznego. Każdego wieczoru, podczas Apelu jasnogórskiego wspólnie z młodzieżą z naszej „grupy 21” przeżywaliśmy misterium Triduum Paschalnego: Ostatnią Wieczerzę, adorację Krzyża, ciszę Wielkiej Soboty…

To wszystko było potrzebne abyśmy w naszych sercach obudzili nostalgię za tym misterium, przeżyli móc Paschy w dniu wejścia na Jasną Górę i stanęli przed Matką Bożą z czystym sercem!!!

Dla nas z Wspólnoty Cenacolo wielkim darem była obecność ks. Rafała, którzy przebył długą drogę z pomorza po to aby wyspowiadać chłopaków w języku włoskim. Serdecznie dziękujemy za ten ogromny dar pielgrzymowania, za tak pełną wiary ziemię polską i za dar tego, że możemy wędrować jako bracia i siostry do Matki Bożej Jasnogórskiej…

Dziękujemy również naszym przyjaciołom księżom z diecezji tarnowskiej, którzy zapraszają i witają nas od prawie 20 lat, abyśmy razem z nimi przeżyli tę pielgrzymkę!

Największe podziękowania kierujemy do Matki Elviry, bo dzięki niej i jej wierze dzisiaj także my  wierzymy, ufamy i dążymy razem do naszej prawdziwej ojczyzny, do Nieba !!!

W DRODZE DO CZĘSTOCHOWY!
17-25 sierpnia 2022

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2023. All Rights Reserved. Designed by &