Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
Święto Życia 2021

”Święto Życia jest świętem Jezusa Zmartwychwstałego…”

Święto Życia 2021

CZYM JEST ŚWIĘTO ŻYCIA

Jest to wielkie międzynarodowe spotkanie wiary, uwielbienia i dziękczynienia Bogu, dawcy życia na wspomnienie narodzin Wspólnoty Cenacolo. W dniu 16 lipca 1983 roku, w święto Matki Bożej z Góry Karmel, Matka Elvira wspinała się na wzgórze Saluzzo z kluczami do miejsca, które stało Domem Matką dla całego dzieła: tego dnia zrodziła się Wspólnota Cenacolo! W lipcu 1993 roku, z okazji dziesiątej rocznicy narodzin Wspólnoty, po raz pierwszy zorganizowano “Święto Życia”. Święto to stała się z biegiem lat miejscem spotkań dla tysięcy młodych ludzi, rodzin i przyjaciół Wspólnoty z różnych krajów całego świata, Każdego roku wspinają się oni na wzgórze Saluzzo, aby  przeżyć razem cztery dni modlitwy, katechez, świadectw w radości Zmartwychwstałego, który kontynuuje “dawać wzrok ślepym, uwalniać więźniów, podnosić tych, którzy upadli”.

„Święto Życia jest świętem Jezusa Zmartwychwstałego  i żyjącego wśród nas, to jest Jego Zmartwychwstanie, które ożyło w oczach, w uśmiechach, w świetlistych twarzach młodych ludzi i rodzin, które kiedyś nie żyły a dziś żyją dzięki sile Miłosierdzia Bożego, które jest po tysiąckroć większe i bardziej wszechogarniające niż nasz grzech. W tych dniach chcemy świadczyć z radością wszystkim że Boże przebaczenie umocniło nasze życie i dało nam nową nadzieję.
Przyjdź i uczcij Boga Żywego!
Czekamy na Ciebie z wielką, wielką radością!”
Matka Elvira

TEMAT

“…nie bój się wziąć do siebie Maryi…”
(Mt 1,20)

W roku zadedykowanym przez Papieża Franciszka Świętemu Józefowi, tematem Święta Życia 2021 będzie Słowo wypowiedziane przez Anioła do Józefa we śnie:  „Nie bój się wziąć do siebie Maryi!  (Mt 1,20).  Bóg powierza cieśli z Nazaretu specjalną i wyjątkową misję: zostać małżonkiem Najświętszej Maryi, ziemskim ojcem Jezusa i opiekunem
Świętej Rodziny.

My także pragniemy nauczyć się  „śnić”  z Bogiem, aby zrealizować marzenie jakie On ma dla naszego życia; aby „nie  bać się”  gdyż On jest z nami, aby zwyciężając strach i ludzkie obawy  z zaufaniem podążać za Jego wolą; aby “wierzyć”,  że Pan prowadzi kroki naszej historii ku zbawieniu.

Bóg wskazuje Józefowi drogę do pełnienia Jego woli: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi!”. Maryja jest drogą, którą Bóg wskazuje także każdemu z nas. Doświadczyliśmy jej matczynej obecności, która przybliżyła się do nas w godzinie naszej desperacji, prowadząc nas do Cenacolo, gdzie zmartwychwstajemy do nowego życia.

W tych dniach Święta Życia chcemy „wziąć” do siebie Maryję, przyjąć ją do naszego życia jak Józef na początku Ewangelii i jak apostoł Jan u stóp Krzyża, pewni, że Ona prowadzi nas do Jezusa.

Czekamy na Was aby wspólnie przeżywać te dni radości, pewni tego, że jesteśmy dziećmi kochanymi przez Boga i że jesteśmy częścią tej „wielkiej rodziny” zmartwychwstałych!
Kademu z Was mówimy  „Nie bój się …  Świętować Życie razem z nami!”
„Nie bój się … wziąć do siebie Maryi”
„Nie bój się … Maryja jest”, i poprowadzi cię do Światła!
„Nie bój się …. śnić z Bogiem”, On cię zadziwi!
„Nie bój się … jesteś kochany”, ponieważ Jezus umarł i zmartwychwstał dla Ciebie!

LOGO

Logo przedstawia Słowa Anioła do Świętego Józefa:  „Nie bój się wziąć do siebie Maryi”  (Mt 1,20), które są tematem Święta Życia 2021.
W tym roku, który papież Franciszek zadedykował Świętemu Józefowi, logo zostało zainspirowane pierwszą świętą figurą podarowaną Wspólnocie Cenacolo na początku jej istnienia, przejmując jej kluczowe cechy w stylizowany sposób.

W logo Józef obejmuje czule Maryję, swą Małżonkę i Matkę ludzkości. Jego twarz jest pogodna i odzwierciedla zaufanie, które ma do słów Anioła:  „Nie bój się”.

Ręka Świętego Józefa ochrania Maryję, przyjmuje ją bez obaw po tym, jak został zapewniony przez Anioła, że jej ciąża jest dziełem Ducha Świętego.  Jest to dla niego tajemnica zbyt wielka, aby zrozumieć ją tylko ludzkimi siłami, ale Józef, człowiek sprawiedliwy, jest gotowy być posłusznym woli Bożej.

Spojrzenia Świętych Małżonków są zwrócone w stronę łona Maryi, która nosi w sobie Jezusa, Słowo które stało się ciałem. Maryja jest obrazem i modelem Kościoła i nosi w swoim łonie całą ludzkość: mężczyzn i kobiety, młodych i starych, biednych i bogatych, świętych i grzeszników, zdrowych i chorych … aby zrodzić ich ponownie do życia w Łasce. I Józef jest opiekunem Maryi, opiekunem Kościoła i ludzkości.

Litera T ze słowa „VITA” (życie) wskazuje na Krzyż. Krzyż, który stanie się punktem kulminacyjnym życia i miłości Jezusa do nas, jest doświadczeniem, które dotyczy wszystkich. Także Józef i Maryja go doświadczyli. To właśnie poprzez Krzyż i cierpienie wielu z nas spotkało drogę zbawienia poprzez spotkanie ze wspólnotą Cenacolo.

Okrąg otacza całe logo: w sztuce chrześcijańskiej okrąg symbolizuje życie wieczne, cel naszej chrześcijańskiej wędrówki, nieskończony horyzont, który poszerza i rozjaśnia nasze spojrzenie.

Przesłanie tego logo chce być następujące: naśladując przykład Świętego Józefa, w trudnościach i udrękach życia nie lękaj się, nie bój się! Weź ze sobą Maryję, do twojego serca, do twojego życia, a  Ona poprowadzi cię do Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2021. All Rights Reserved. Designed by &