Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
Służba dla miłości

„Takie rekolekcje to „uczta duchowa”
za którą każdy dziękował Panu Bogu i Maryi…”

Służba dla miłości

Maryja Królowa Pokoju po raz kolejny zaprosiła do siebie tych, którzy zdecydowali się wejść i trwać na drodze „z ciemności do światła” aby ich umocnić, obdarzyć radością, pokojem i potrzebnymi łaskami. W dniach od 19.02 do 24.02 odbyły się rekolekcje dla starszych braci naszej Wspólnoty.

Codzienne momenty modlitwy, różańca, mszy świętej, adoracji czy też drogi krzyżowej pozwalały dobrze i głębiej przeżywać Wielki Post i ten szczególny czas dany każdemu od Boga.

Słuchanie katechez naszej kochanej Matki Elviry oraz świadectwa i słowa głoszone przez naszych kapłanów i starszych braci ubogacały duchowo i były potwierdzeniem że warto iść tą drogą i układać swoje życie z Bogiem.

Cisza obecna na spotkaniu pomagała w zadumie nad historią swojego życia i znalezieniu w sercu odpowiedzi na różne pytania. Była okazja, aby wyzwolić się z tego co ciążyło w sercu podczas spowiedzi.

Wspólne podzielenia i rozmowy pozwalały się otworzyć i lepiej poznać. Zawsze takie proste chwile są również cenne czy to ognisko czy wędrówka na górę objawień przeżywane wspólnie to czas radości i jedności.

Takie rekolekcje to „uczta duchowa” za którą każdy dziękował Panu Bogu i Maryi, zawierzając swoje intencje oraz prosząc o opiekę, wstawiennictwo i prowadzenie na dalszej drodze wspólnotowej jak również życiowej.

Służba dla miłości

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2024. All Rights Reserved. Designed by &