Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
„Oto jestem”- nowa misja

”Dzięki tej nowej rzeczywistości Opatrzaność Boża pokazuje nam, aby „Nic nie zostało utracone”, aby młodzi ludzie nie zagubili się w przytłaczającym „świecie”, a Opatrzność towarzyszyła im pomagając zachować cenne wartości, które otrzymali.”

„Oto jestem”- nowa misja

„Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.” (1 P 4,10)

Z zadowoleniem przyjęto nowe wezwanie do szczególnej misji zjednoczenia się dla dobra rodzin i młodzieży, aby być chrześcijańskim świadectwem w świecie pracy. W tym celu powstało stowarzyszenie socjalne „Oto jestem”. Inicjatywa ta powstała 8 maja 2019 roku i obejmuje grupę mężów, którzy od lat żyją na stałe ze swoimi rodzinami we Wspólnocie.Mówiąc swoje „Oto jestem!” postanowili podjąć wyzwanie i zaangażować swoje zdolności.
Spółdzielnia oferuje usługi od rolnictwa po grafikę, od zarządzania wydarzeniami po audio-video i konfiguracje oświetlenia, od hydrauliki po stolarstwo.
Pomysł ten narodził się zarówno po to, aby wspierać tych mężów i ojców swoich rodzin w ich odpowiedzialności rodzicielskiej, której częścią jest praca, a także dlatego, że doświadczenie zdobyte w życiu wspólnotowym staje się służbą i wsparciem dla młodych ludzi, którzy przygotowują się do delikatnego przejścia z życia we wspólnocie do życia poza nią i powrót do  świata.
Pragnienie to polega na stopniowej reintegracji, oferując im profesionalne kursy dajace możliwość pracy, towarzysząc im w codziennych trudnościach jakie napotkają, tak aby skarb nauk otrzymanych na drodze wspólnotowej stał się źródłem wzrostu i świadectwa w świecie pracy.
Początek tej inicjatywy stanowi dla tych mężczyzn odpowiedź na podwójne wezwanie Pana:
Zakasać rękawy dla swojej rodziny i uczynić ze swoich rąk własny dar dla chłopaków przyjętych do Wieczernika, by mogli dostrzec,  że chrześcijańskie wartości; modlitwa, zaangażowanie, odpowiedzialność, braterstwo, szacunek, uczciwość mogą być przeżywane również poza Wspólnotą.
Dzięki tej nowej rzeczywistości Opatrzaność Boża pokazuje nam, aby „Nic nie zostało utracone”, aby młodzi ludzie nie zagubili się w przytłaczającym „świecie”, a Opatrzność towarzyszyła im pomagając zachować cenne wartości, które otrzymali. Sprawiając tym samym, że przynosząc owoce dla wspólnego dobra, będą mogli poznać, że praca jest darem i zobowiązaniem.Miejscem świadectwa, wspólnoty i dzielenia się.

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2024. All Rights Reserved. Designed by &