Znajdź nas
na facebooku:

FB img not avaliable
Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working Flague is not working
Wspólnota Cenacolo Polska
Dwa domy razem

„Dzięki Bożej opatrzności nasze dwa domy w Suszcu i Jastrzębiu okres Triduum i Wielkanocy przeżyły wspólnie w domu św. Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju.”

Dwa domy razem

Alleluja Jezus zmartwychwstał!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzenia Błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, wszelkiego szczęścia, radości oraz spokoju ducha składamy Wam wszystkim w imieniu chłopaków z domów w Suszcu i Jastrzębiu.


Dzieląc z wami radość iż Jezus prawdziwie zmartwychwstał a my jesteśmy Jego świadkami chcielibyśmy opisać jak dane nam  było przeżyć czas Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Dzięki Bożej opatrzności nasze dwa domy w Suszcu i Jastrzębiu okres Triduum i Wielkanocy przeżyły wspólnie w domu św Jana Pawła II w Jastrzębiu Zdroju. Od Wielkiego Czwartku w liczbie 20 chłopaków po 40 dniowych wyrzeczeniach i zmaganiach pełni nadziei przystąpiliśmy do przeżywania męki, śmierci i zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa. Jako nieliczni otrzymaliśmy ten dar by uczestniczyć w świętych obrzędach w naszej domowej kaplicy. Dzięki dobroci ojca Olgierda OFM mogliśmy jeszcze głębiej wejść w te tajemnicę łącząc się duchowo z naszymi najbliższymi, którzy być może w te święta nie dostąpili takiej łaski. Po liturgii Wielkiego Czwartku staraliśmy się wejść w klimat ciszy i refleksji,  ograniczając się w naszych rozmowach do minimum. Dziękowaliśmy Panu za dar Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Towarzysząc Jezusowi, który tej nocy po Ostatniej Wieczerzy zostaje pojmany, trwaliśmy wraz z Nim na nocnym czuwaniu, co godzina zmieniając się w kaplicy. 

W Piątek kontynuując czas refleksji i ciszy podzieliliśmy się obowiązkami by przygotować również nasz dom na Święta Zmartwychwstania Pana. By jeszcze głębiej wejść w owe tajemnice podjęliśmy post w intencji godnego ich przeżycia. Ok. godziny 14:00 spotkaliśmy się w ogrodzie naprzeciw krzyża by w raz z Jezusem przejść drogę krzyżową.  Rozważając kolejne stacje wypowiadaliśmy intencje by sercem skruszonym towarzyszyć Panu w jego ostatniej ziemskiej pielgrzymce. Drogę krzyżową zakończyliśmy koronką do Bożego Miłosierdzia. Liturgie Wielkiego Piątku rozpoczęliśmy o godzinie 17:00. Po doczytaniu męki Pana Jezusa wg Świętego Jana wysłuchaliśmy kazania ojca Olgierda, który porównał osobę Judasza z osobą świętego Piotra. Pokazał jak ważna jest wiara w miłosierdzie Boże, że nawet gdyby nasze grzechy były straszne nie możemy wątpić i popadać w beznadzieję gdyż Bóg stał się Człowiekiem by pokonać grzech i śmierć i umarł na krzyżu właśnie dla mnie takiego.  Ważne by  jak Piotr, który przypomniał sobie  słowa Jezusa i zapłakał, pamiętać co Jezus czyni i mówi każdego dnia do mnie by nie bać się  prawdy że jestem słaby i grzeszny, bo w tym jest moja siła. Jezus zostaje złożony do grobu a my kontynuujemy nasze czuwanie.

Po przeżytej Liturgii spożyliśmy postną kolację i udaliśmy się do sali świadectw  by zobaczyć film „Pasja”. W Wielką Sobotę z jeszcze większą tęsknotą wyczekiwaliśmy wieczornej Wigilii Paschalnej. Kontynuując ciszę i refleksję nad grobem Pańskim. Przygotowywaliśmy również nasze serca do tego by wyczyścić nasze relacje z braćmi. By piękne i górnolotne słowa miały również przełożenie na nasze życie we wspólnocie. By stanąć w prawdzie miedzy sobą,  porozmawiać o rzeczach trudnych by na końcu móc spojrzeć sobie w oczy jak bracia. Ten dzień to także moment podzielenia kompromisów, czyli rzeczy które zrobiliśmy w ukryciu a które obciążają nasze sumienia i powodują że nie czujemy się do końca wolni. Pojednani i uwolnieni około godziny 20 przystąpiliśmy do Liturgii Wigilii Paschalnej.

Od odpalonego paschału rozpoczęliśmy odpalanie naszych świec, które stopniowo rozpraszały mroki kaplicy. Piękny moment który w sposób symboliczny pokazuje to przejście z ciemności do światła, z beznadziei do nadziei, śmierci do życia. Jak nasze życie wraz z Chrystusem zaczyna na nowo się palić. Już nie jesteśmy sami. Jezus zwyciężył nasze grzechy i otwarł dla nas bramy nieba. Wysłuchaliśmy Orędzia Wielkanocnego i czytań które jeszcze bardziej pozwoliły zrozumieć i uwierzyć w to co Jezus zrobił dla nas. Odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne. W kazaniu  Ojciec Olgierd zwrócił uwagę na wierność i miłość kobiet, które widząc pusty grób stały się pierwszymi apostołami. To one oznajmiły pozostałym uczniom że powstał z martwych i idzie do Galilei i tam go zobaczą.

Po  pięknej Liturgii pełni radości i nadziei przystąpiliśmy do naszego świętowania. Wielkanocne i uroczyste śniadanie zjedliśmy przy obficie zastawionym stole jak tradycja polska nakazuje. W tym miejscu pragniemy podziękować za wszelką opatrzność duchową materialną,  która w tych dniach do nas przyszła. Dzięki Waszej trosce i pamięci mogliśmy przeżyć te święta w rodzinnej atmosferze, I choć nie mogliśmy się spotkać z rodzinami i zasiąść przy wspólnym stole to w sposób duchowy jednoczyliśmy się z Wami. W Niedzielę i Poniedziałek  Wielkanocny o poranku  mieliśmy okazję uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej przez ojca Olgierda. Po czym popołudnia spędziliśmy na wspólnych rozmowach i zabawach. Poniedziałek wieczorem chłopacy z Suszca wrócili do siebie.
Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich.
Chłopacy z Suszca i Jastrzębia Zdrój.

Copyright© Wspólnota Cenacolo 2024. All Rights Reserved. Designed by &